ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกสมาคม

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ

 

สมาคมพยาบาลฯ เพื่อพยาบาล และ สุขภาวะคนไทย

เป็นองค์กรนำระดับสากล มุ่งผลคุณภาพงานและความสุขของพยาบาล
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นเลิศ และมุ่งสร้างสวัสดิภาพ
การประกอบวิชาชีพของพยาบาล ชี้นำสังคมด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

เป็นห่วงสุขภาพอนามัยของประชาชน ในสถานการณ์โรคติดต่อ
ระบบทางเดินหายใจจึงขอนำเสนอวิธีการใช้หน้ากากอนามัย
จากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวต่างประเทศ

ข่าวประชุมวิชาการ

โครงการประกวดโซเชียลมีเดียออนไลน์ นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

โครงการประกวด โซเชียลมีเดียออนไลน์ (Online Social Media) ภายใต้แนวความคิด นวัตกรรมสร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ โดยชมรมนักศึกษาพยาบาล จดหมายเชิญส่งประกวด

ผลิตภัณฑ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

หอพักสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดเนื้อที่ส่วนหนึ่งของอาคารสมเด็จพระบรมราชชนนี 90 เป็นหอพักสวัสดิเฉพาะสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่มีความจำเป็นนะต้องหาที่พักชั่วคราวให้เช่าพักซึ่งมีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หอพักพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ห้องพักพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ใกล้อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

สถานที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า BTS สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าฯ

ห้องปรับอากาศมีบริการ 27 ห้อง

รายเดือน 9,500 บาท/เดือน
พักชั่วคราว 1,000 บาท/คืน
สำหรับผู้เช่ารายเดือน ชำระค่าไฟฟ้า
ยูนิคละ 3 บาท
ผู้เช่าพัก 1-2 คน/ห้อง

การโอนเงินมัดจำ

การโอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 2,000 บาท
(เพื่อเป็นค่ามัดจำห้อง)
ชื่อ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 052-2-29921-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ

ติดต่อสอบถาม

คุณสุรีรัตน์ ทองมา
โทร. 02-354-1801-2 ต่อ 22
ส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมชื่อผู้จอง วันที่เข้าพัก
E-mail: ns.head@thainurse.org
แฟกซ์ 02-247-4704